Nederland telt zo’n 9.000 huisartsen die vanuit ruim 4.500 praktijken lokale huisartsenzorg bieden. Coördinatie en uitwisseling van informatie tussen hen en andere zorgaanbieders is een belangrijke voorwaarde om deskundige zorg aan de patiënt goed te kunnen blijven verlenen.

De communicatie binnen huisartsenpraktijken moet voldoen aan de moderne eisen van bereikbaarheid, beschikbaarheid en elektronische veiligheid.

Huisartsinformatiesystemen (HISSEN) bieden alle functies die nodig zijn in de huisartsenpraktijk: patiëntinformatie, kennisondersteuning en financiële administratie. Deze HISSEN werken alleen goed met ondersteuning van de juiste software en hardware.

DynaLinX is gespecialiseerd in het tot stand brengen en behouden van de koppeling tussen de HISSEN en bijbehorende software, hardware, netwerken en verbindingen voor interne en externe informatisering en communicatie. DynaLinX is bekend met diverse HISSEN, onder meer CGM Huisarts & Apotheek, Medicom, en met ondersteunende processen (Vecozo, VIP Calculus, VZVZ).

Onze uurtarieven zijn uiterst scherp geprijsd. Inzet van onze systeembeheerders voor problemen met CGM en andere HISSEN levert u dus een enorme kostenbesparing op.
DynaLinX levert, installeert en onderhoudt de hardware in huisartsenpraktijken, apotheken en andere zorginstellingen.

Uw voordelen:

  • meer tijd voor uw zorgtaken
  • systematisering van niet-zorgtaken
  • specialistische kennis van koppelingen met HISSEN
  • kostenbesparing op uurtarieven systeembeheer CGM en andere HISSEN
  • partners die met u meedenken
  • perfect op elkaar afgestemde programmatuur en apparatuur
  • snelle oplossingen bij storingen (telefonische helpdesk)
  • kostenbesparing in communicatietoepassingen (o.a. bellen via internet)
  • preventief onderhoud en statusmonitoring van uw server (op contractbasis)

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0181–329938 of via e-mail: info@dynalinx.nl.